Doručenie -oznámenia o vydaní vodop. pov. verej. vyhláškou