1972
1960

Zriadenie Domova dôchodcov

V miestnom kaštieli bol zriadení Domov dôchodcov, ktorý bol po štyroch rokoch prevádzky zmenený na ústav socialnej starostlivosti
1946

Zmena v MNV

Na základe výsledku paralmentných volieb bol zmenený aj miestny národný výbor
1946

Poštátnenie miestnej ľudovej školy

Vznikla štátna škola, ktorú v nasledujúcich rokoch neobišli rozličné reformy
1945

Znárodnenie veľkostatku

Štát znárodnil miestny veľkostatok s kaštieľom, ktorý slúžil štátnym lesom

Zber odpadu

  • 29 aug
    Komunálny odpad

Počasie