Jabloň sa nachádza v severovýchodnej časti východného Slovenska, v strede okresu Humenné, na sútoku riek Laborca a Výrava. Kataster susedí s ôsmimi obcami - Koškovce, Zbudské Dlhé, Rokytov pri Humennom, Slovenské Krivé, Zubné, Adidovce, Maškovce a Dedačov. Historickým stredom obce je kostol, ktorý bol postavený v roku 1932. Najnižšia nadmorská výška katastra obce Jabloň sa nachádza na sútoku riek Laborec a Výrava, je 193 m. n. m. Nadmorská výška v strede obce je 200 m. n. m. a v chotári 190- 400 m. n. m. Hlavným tokom je rieka Výravka  (3250m) a časť Laborca (500m). Výravka pramení v Nízkych Beskydách nad obcou rovnakého názvu.
Deň DHZ 2017
Výstavba mosta cez potok Lipová
Konsekrácia kostola Božského Srdca Ježišovho
Zima 2016
Deň obce 2017
Slávnostné otvorenie mosta cez potok Lipová
Konsekrácia kostola Božského Srdca Ježišovho
Zima 2016
1. Májová vatra

Fotografie - Deň obce

Vážení občania,
 
do fotogalérie bol pridaný nový album Deň obce 2017
Prajeme príjemné prezeranie fotografií z akcie.

 

Očkovanie psov proti besnote

Vážení občania,
 
oznamujeme Vám že dňa:
01.09.2017 7:30
bude vykonané očkovanie proti besnote.
 
Poplatok je 5€.

Plán odkaľovania vody - vodáreň Jabloň

Vážení občania,

v nasledujúcich termínoch bude naplánované odkaľovanie vody na vodárni Jabloň.

Odkaľovanie bude prebiehať mesačne a to v terminoch:

1. a 15 deň v mesiaci 

 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážení občania,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území obce:

JABLOŇ - od č.d. 51 po obchod (ľavá aj pravá strana ulice)

v terminoch

13. september 2017 od 07:50 h do 16:30 h

14. september 2017 od 07:30 h do 16:30 h

Viac informácií nájdete na: Úradná tabuľa

Civilná ochrana

Vážení občania, 
na stránke pribudla nová kategória: Civliná ochrana
Nájdete tu všetky dôležité informácie ako sa zachovať v priebehu mimoriadných situácií.

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, krajské úrady a okresné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby. 

Obecný úrad Jabloň

Jabloň č.75
067 13 Rokytov pri Humennom
IČO: 00323055

Kancelária Ocú:

Mgr. Patrícia Barančiková
Tel.: +421 57 44 70 016

Starosta obce

Vladimír Koscelnik
Tel.: +421 907 081 226
E-mail: v.koscelnikstarosta@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok  07:30 - 15:30
Utorok     07:.30 - 15:30
Streda     07:30 - 15:30
Štvrtok    07:30 - 15:30
Piatok     07:30 - 12:00
 
Obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30

Počítadlo Návštev

Dnes 14

Včera 7

Tento týždeň 14

Tento mesiac 115

Spolu 12936