Jabloň sa nachádza v severovýchodnej časti východného Slovenska, v strede okresu Humenné, na sútoku riek Laborca a Výrava. Kataster susedí s ôsmimi obcami - Koškovce, Zbudské Dlhé, Rokytov pri Humennom, Slovenské Krivé, Zubné, Adidovce, Maškovce a Dedačov. Historickým stredom obce je kostol, ktorý bol postavený v roku 1932. Najnižšia nadmorská výška katastra obce Jabloň sa nachádza na sútoku riek Laborec a Výrava, je 193 m. n. m. Nadmorská výška v strede obce je 200 m. n. m. a v chotári 190- 400 m. n. m. Hlavným tokom je rieka Výravka  (3250m) a časť Laborca (500m). Výravka pramení v Nízkych Beskydách nad obcou rovnakého názvu.
Zima 2016
Deň DHZ 2017
Konsekrácia kostola Božského Srdca Ježišovho
1. Májová vatra
Zima 2016
Konsekrácia kostola Božského Srdca Ježišovho
Deň obce 2017

Očkovanie psov proti besnote

Vážení občania,
 
oznamujeme Vám že dňa:
01.09.2017 7:30
bude vykonané očkovanie proti besnote.
 
Poplatok je 5€.

Plán odkaľovania vody - vodáreň Jabloň

Vážení občania,

v nasledujúcich termínoch bude naplánované odkaľovanie vody na vodárni Jabloň.

Odkaľovanie bude prebiehať mesačne a to v terminoch:

1. a 15 deň v mesiaci 

 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážení občania,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území obce:

JABLOŇ - od č.d. 51 po obchod (ľavá aj pravá strana ulice)

v terminoch

13. september 2017 od 07:50 h do 16:30 h

14. september 2017 od 07:30 h do 16:30 h

Viac informácií nájdete na: Úradná tabuľa

Civilná ochrana

Vážení občania, 
na stránke pribudla nová kategória: Civliná ochrana
Nájdete tu všetky dôležité informácie ako sa zachovať v priebehu mimoriadných situácií.

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, krajské úrady a okresné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby. 

Deň obce 2017

Obecné zastupiteľstvo v Jabloni a starosta obce Jabloň Vás pozývajú na "DEŇ OBCE JABLOŇ", dňa 26.08.2017 na multifunkčnom ihrisku.

 Program:

13:00 - Otvorenie + vernisáž obrazov

13:30 - Športové hry pre deti

14:00 - Podávanie guľášu a občerstvenia

14:30 - Nafukovacie hrady - zábava pre deti

15:00 - Vystúpenie klientov Domova sociálnych služieb

16:00 - Folklórny súbor ORGONINA z Vranova nad Topľou

17:30 - Futbalový zápas - ženatí vs slobodní (multifunkčné ihrisko)

VOĽNA ZÁBAVA

 

 

Nadchádzajúce udalosti

Počasie

Počasie Jabloň - Svieti.com

Sociálne siete

Obecný úrad Jabloň

Jabloň č.75
067 13 Rokytov pri Humennom
IČO: 00323055

Kancelária Ocú:

Mgr. Patrícia Barančiková
Tel.: +421 57 44 70 016

Starosta obce

Vladimír Koscelnik
Tel.: +421 907 081 226
E-mail: v.koscelnikstarosta@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok  07:30 - 15:30
Utorok     07:.30 - 15:30
Streda     07:30 - 15:30
Štvrtok    07:30 - 15:30
Piatok     07:30 - 12:00
 
Obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30

Počítadlo Návštev

Dnes 8

Včera 9

Tento týždeň 67

Tento mesiac 177

Spolu 8460